YETİŞKİNLERDE KAÇINGAN BAĞLANMA

Bağlanma kuramı öncüleri Bowlby ve Ainsworth, erken çocukluk döneminde bebek ile temel bakım veren arasındaki ilişkiyi bilimsel çalışmalarla incelemiştir. Temel bakım veren terimi genellikle anneler ile ilişkilendirilir.

ÇOCUKTA KAYGILI BAĞLANMA

İlk olarak Mary Ainsworth ve arkadaşları tarafından tanımlanan bağlanma türleri üçe ayrılır: güvenli bağlanma, kaygılı-kararsız bağlanma, ve kaçıngan bağlanma. Bu yazıda kaygılı bağlanmadan bahsedeceğiz. 

EVLİLİKTE İŞ BÖLÜMÜ

Toplumsal kalıp yargılarına göre herhangi bir insanla ilgili beklentilerin neler olacağı doğrudan cinsiyete bağlıdır.