Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen tecrübesiz, korumasız ve hızlı bir değişim süreci içindedir. Çocuk ve ergenlik dönemi bir bireyin incinmeye en açık olduğu süreçlerdir. Bu dönemlerde yaşanan incinmelerin etkisi bazen bütün yaşam boyunca devam edebilir. Yaşam içinde gerek çocuk ve ergen, gerekse aile çeşitli sorunlarla karşılaşabilir ve bazen profesyonel bir yardıma gereksinim duyabilir. Sorunlar büyümeden, zamanında ve doğru müdahalede bulunmak mutlu, sağlıklı, üretken ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirme yolunda büyük önem taşır. Ortaya çıkabilecek krizlere uygun bir şekilde müdahale edilebilmesi için profesyonel yardım gerekebilir.

Bu yardım, çocuk ve ergene bireysel ya da grup terapisi, çocuk ve ergenlerle ortak sorun alanlarında grup danışmanlığı, aile danışmanlığı, çocuk ve ergenin psiko-sosyal gelişimini izlenmesi biçiminde sunulabilir.

Çocuklar, bu süreçte hareketlilik, dikkat ve konsantrasyon ile uyumlu davranış ve ebeveyn ilişkisine açık olma gibi alanlarda değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak çocuğun yaşadığı sıkıntıları nlamlandırabilmek için onun iç dünyasını ifade edebileceği çocukla yapılan birebir birebir görüşmelerde;

-Resim çizme, hikaye anlatma ve hikaye tamamlama gibi teknikleri içeren bir dizi projektif değerlendirmeler uygulanır.

-Serbest ve yarı yapılandırılmış oyun ortamında elde edilen gözlem sonuçları ile teknik değerlendirme sonucundan daha sonra elde edilen bulgular, anne-babalara geribildirim şeklinde sunulur ve müdahale planı oluşturulur.

Çocuk ve Ergenlerde okula hazırlık değerlendirmesi, çalışma davranışı, meslek seçimi, sınav stresi gibi konularda çeşitli ölçekler uygulanmakta,

Bunların yanı sıra bebeklik ve erken çocukluk dönemi tarama ve değerlendirme envanterleri ve ölçekleri kullanılmaktadır.

Hizmet Alanları:

-Ders Başarısını Arttırıcı Verimli Çalışma Grupları

-Okul Başarısızlığı/ Okul Reddi

-Sınav Kaygısı

-Dikkat Çalışmaları

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

-Konuşma Bozuklukları

-Fobiler (Korkular)

-İçe Kapanıklık / Özgüven Problemleri

-Öfke Kontrolü

-Gelişim Problemleri/ Gelişim Testleri (0–6 Yaş)

-Sosyal Beceri Eğitimi

-Uyum ve Davranış Bozuklukları (Tırnak Yeme, Alt Islatma, Tikler, Yalan, Mastürbasyon v.b.)

-Kardeş Kıskançlığı

-Davranım Problemleri

-Saldırganlık

-Yeme Problemleri

Yaklaşımlarımız

Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Psikodrama Yöntem ve Teknikleri

Moxo Dikkat Testi

MOXO dikkat ölçme testi  6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir. Doğru tanı koymada yardımcıdır ve  güvenilirliği % 90 ‘ dır.

MOXO DİKKAT  PERFORMANS TESTİ NE KADAR SÜREDE YAPILMAKTADIR ?

Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

Kurumumuzda Uygulanan Testler
Gelişim Testleri

WISC-R

AGTE

DENVER II

GECTA

GESELL

Dikkat ve Algı Testleri

Frostig

Bender Gestalt Algı Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Burdon Dikkat Testi

Frankfurter Dikkat Testi

Stroop Testi

Moxo Dikkat Testi

Projektif Testler

CAT

Louisa Düss

CTT

Resim Çizim Teknikleri

 

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Çalışmaları

Güncelleniyor…