KAYGILI ÇOCUKLARA YÖNELİK OKUL TEMELLİ BİR GRUP TERAPİSİ PROGRAMI

Kurumumuz psikoloğu Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Günay Serap Tekinsav Sütçü ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Zümrüt Gedik tarafından yüksek kaygı düzeyine sahip çocuklarda okul temelli bir bilişsel davranışçı grup terapisinin (BDGT) etkililiğini sınamayı amaçlayan bir çalışma yürütülmüştür.  Çalışma, uygulanan okul temelli BDGT’nin çocuklarda kaygı belirtilerini azaltmada etkili olduğuna dair birtakım kanıtlar sunmaktadır. Çalışmaya dair ayrıntılı makaleye  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 34. sayıdan ve http://dergipark.gov.tr/download/article-file/428327 adresinden ulaşabilirsiniz.