Rehber Öğretmenlerin Mesleksel Tükenmişliğini Azaltmada Psikodrama

Kurumumuz psikoloğu Yr. Doç. Dr. Füsun GÖKKAYA ve Denizli Pamukkale Üniveristesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Osman İ.ÖZDEL tarafından yürütülen çalışmada mesleksel tükenmişliği azaltmada psikodrama terapisinin etkinliğini araştırmaktır. Bunun yanında mesleksel tükenmişliğin azalmasıyla beraber yaşam doyumunda artış ve depresif ruh durumu ile umutsuzluk düzeyinde bir azalmanın ortaya çıkması beklenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre mesleksel tükenmişliği azaltmada psikodrama terapisinin kullanılabilir bir yöntem olduğu görülmüştür. Makaleye dair daha ayrıntılı bilgi için Anadolu Psikiyatri Dergisi 5. sayıdan veya https://www.ejmanager.com/mnstemps/91/apd_17_05_03.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.