Yetişkin ve Aile Danışmanlığı

Bireysel, aile görüşmeleri, çift ve ya grup halinde olan görüşmeleri içermektedir.

Çalışma Alanları:

 • Duygu Durum Bozuklukları (Depresyon)
 • Ansiyete Bozuklukları (Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Kaygı Bozuklukları, Fobiler)
 • Duygusal Problemler
 • Uyku Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke Kontrol Problemleri
 • Özgüven Eksikliği
 • Mutsuzluk
 • Stres
 • Kayıp ve Yas
 • Ruhsal Travma

Yaklaşımlarımız:

Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Stratejik Aile Terapisi, Monodrama

Evlilik ve Çift Terapisi

Çift terapisi, evli olan ve ya olmayan çiftlerle birlikte yürütülür. Burada amaç çiftlerin etkin iletişim kullanabilmelerini sağlama, güncel sorun ve çatışmalarını çözebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Seanslar genelde her iki bireyin katılımıyla gerçekleşirken, eşlerin bireysel katıldıkları seanslarda oluşturulabilir.

Çiftlerin sorunlarının başlıca kaynakları, iletişim problemleri, sadakatsizlik, ebeveyn olma ve çocukla birlikte gelen ağır yükler, aile ilişkileri vb. olabilir.

Psikodrama

Psikodrama, dramatizasyondan (spontan tiyatrodan) yararlanılarak gerçekleştirilen bir terapi yaklaşımıdır. Psikodrama terapisinde, grubu oluşturan üyeler, bir takım yaşam sorunlarını canlandırarak etkileşimde bulunurlar. Canlandırmalar sırasında duygusal bir boşalma sağlayarak iç görü kazanma ve daha sağlıklı davranışlara yönelme söz konusudur.

Kurumumuzda, bireylerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi tanımak, ilişkilerini yönetebilmek ve sorunlarına çözüm üretebilmek adına gelişim grupları kurulmaktadır. Gelişim grupları, 12 ile 16 oturum arasında değişmekte olan kısa süreli grup çalışmalarıdır.

Bireysel Terapi
 • Bireysel terapi, terapist ve bireyin iş birliği içinde çalıştığı danışan ve terapistin kararlaştırdığı gün ve saatlerdeki seanslardan oluşur. Genelde hafta bir olarak gerçekleştirilir ancak bireye ve probleme göre sıklığı değişim gösterebilir.

 

 • Bireylerin, hayatta karşılaştıkları sorunlar kimi zaman hayatın bir çok aşamasında etkili olabilir. Kişi, ilişkilerinde problemler, çatışmalar, içe çekilme yaşayabilir, öfke kontrol problemleri, uyku-yeme sorunları, yaptığı işe odaklanamama, olağan performansta düşme gibi sorunlarla karşılaşabilir. bu süreçte bireylerin, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlarda amaçlarını belirlemesi, karar vermesi ve problem çözme becerisi kazanması tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizlilik sınırlarına önem veren bir tutum içinde amaçlanır.
Aile Danışmanlığı

Çocuğun gelişimi üzerinde aile içi ilişki ve etkileşimin rolü büyüktür. Aile içi iletişim ve etkileşimden kastedilen; karı koca arasındaki ilişki, ebeveynlerin her birinin ayrı ayrı çocuklarıyla kurduğu ilişki, ebeveynlerin ve çocukların birlikteyken kurdukları ilişkidir.

Çocuk yetiştirmedeki amaç ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bunun olabilmesi için ana-baba adayların ebeveynlikle ilgili profesyonel eğitim almaları gerekmektedir. Anne-baba-çocuk ilişkisi çocuğun tüm yaşam alanları üzerinde etkili olur; özgüveni, arkadaşları ile ilişkisi, okul başarısı, sorumluluk alması gibi.

Ayrıca ana-babaların çocuk yetiştirme tarzları, çocukta oluşabilecek davranış problemlerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Anne-babaların çocukları ile kurdukları iletişim biçimini ya da başka bir deyişle çocuk yetiştirme tarzlarını, onların kişilik yapıları, beklenti düzeyleri, hayat deneyimleri ve en önemlisi kendi anne-babaları ve onlarla kurdukları ilişki belirler.

Tüm bu nedenlerden dolayı aile içi ilişkileri geliştirmeye ve çatışma çözme becerilerine yönelik eğitim verilen kurumumuzda grup olarak ebeveynlere anne-baba okulları, bireysel olarak ebeveyn eğitimleri düzenlenmektedir. Bunların dışında bazı özel durumlarda aile çıkmaza girdiğinde ya da travmatik bir olay yaşadıklarında (boşanma, ölüm, ergenlik problemleri gibi) ailelere neler yapabilecekleri, çocuklarına bu durumları nasıl anlatacakları hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hizmet Alanları:

Ana- Baba Okulları / Anne-Babalara Bireysel Danışmanlık / Aile İçi İletişim Becerilerini Geliştirme / Ebeveynlik Becerilerini Geliştirme/ Aile İçi İlişkilerde Çatışma Çözümü / Aile İçi Değişimlere (Boşanma, Ölüm v.b.) Müdahale