iş ve ev hayatı
Çar, 10/13/2021 - 15:43 tarihinde admin tarafından gönderildi

 

Evlilikte İş ve Aile Yaşamının Dengelenmesi

Herkesin bildiği gibi, her birey belirli bir yaşa geldiğinde kendi hayatlarını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadır. Bu durumda hayatımızın temel öğesini iş ve aile oluşturmaktadır. Kimi zaman stresli iş durumları aile içine yansır, kimi zaman da ailedeki sorunlar işe. Burada beklenen durum iş ve aile yaşamının dengelenebilmesidir. 

Clark (2000) tarafından geliştirilen teoriye göre, kişiler iş dünyası ve aile dünyası arasındaki sınır geçicilerdir. Bu iki dünya zaman zaman birbiriyle çatışabilir. Her iki dünyada da kişiye karşı beklentiler oluşur. İş dünyasında sorumluluk sahibi ve çalışkan olmak, aile dünyasında ise şefkatli olmak gibi. İki dünya arasındaki dengeyi sağlayabilmek için iş ve ev alanlarını ayırmak gerekir. Bu alanlar arasında üç çeşit sınır bulunur. Bunlar, fiziksel sınır, zamansal sınır ve psikolojik sınırlardır. İş yükünün çok fazla olması, düşük ücretle hizmet sektöründe çalışmak, vardiyalı çalışmak gibi faktörler bu sınırları bulanıklaştırarak, dengeyi kurmayı da zorlaştırmaktadır. Ayrıca, her iki tarafın çalışması, ailenin büyüklüğü, aile içi problemler ve talepler de denge kurmakta zorluk çıkaran faktörlerdir. Dengenin bozulması da iki dünya için olmsuzluklar yaratmakla birlikte, kişinin de yaşam memnuniyetinin azalmasına sebebiyet verebilir. 

Çalışan kişinin yaptığı işin maddi ve manevi anlamda tatmin etmesi, aile içi çatışmayı azaltmaktadır. Eğer iş yükü ve stress artarsa, kişinin refahını ve olumsuz etkileyebilir ve bu stres eve yansıyabilir. Özel hayata karşı olan çok fazla ilgi de, iş yaşantısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle ikisi arasındaki dengenin kurulması çok önemlidir. 

Dengenin Sağlanması İçin Neler Yapılabilir?

  • Kişi iş hayatına gerekli özeni gösterebilmek ve stresini aile yaşantısına yansıtmamak için, onu rahatlatacak aktivitelere başvurabilir. 
  • Aile tarafından desteklenmek, zorluklarla baş edebilmek açısından çok önemlidir. Çalışan bireylerin aileleri tarafından desteklenip yakın ilişki bağları kurmaları yaşamı anlamlı hale getirir.
  • Evde iş bölümü yapın. Evdeki iş yükünün çalışma saatlerine ve iş yüküne göre ayarlanması, uzun ve yoğun çalışan bireyler açısından da önemli olacaktır. 

Kaynakça:

Topgül, S. (2016). İş ve Aile Yaşamı Dengesizliğinin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi.

 

Stajyer Psikolog Sude Yenilmez.