Füsun Gökkaya

Doç. Dr. Klinik Psikolog

1969 İzmir doğumlu olan Klinik Psikolog Doç Dr. Füsun Gökkaya evli ve iki çocuk annesidir. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 1990 yılında tamamladı. Yüksek lisans (Master) eğitimini 1994 yılında aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalında yaptı. 2005-2007 tarihleri arasında Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans programını tezsiz olarak yürüttü.

2015 Yılında Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programını tamamladı. Özel anaokullarında psikolog, MEB’da rehber öğretmenlik, MEB kitap yazma komisyonlarında uzman psikolog olarak danışmanlık yapmıştır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden Aile Danışmanlığı Eğitim Programı (350 saat) ve Aile Arabuluculuğu Sertifika Programını (100 saat) tamamlamış olup “Aile Danışmanı” unvanını almıştır. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsün’den Psikodrama Yöneticiliği eğitimini tamamlamış olup “Psikodrama Terapisti” unvanına sahiptir.

Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile tedavisi konusunda Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yazılan “Korku Avcısı” kitabının yazarlarından biridir. "Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi" ve "Dikkat Nedir, Nasıl Geliştirilir?" kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Bununla birlikte Nobel Akdemik Yayıncılık tarafından basılan “Duygu Psikolojisi” isimli kitabının bölüm içi yazarlarındandır. “Kaygılı Çocuklar İçin Okul Temelli Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisi Programı” ve “Akran Zorbalığının Önlenmesi: Bilişsel-Davranışçı Terapi El Kitabı” terapi manuellerinin yazarıdır. Füsun Gökkaya aynı zamanda İzmir Tınaztepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanıdır.

Aldığı Eğitimler

  • "Konuşma ve Artikülasyon Terapisi" eğitimi
  • "Travma Sonrası Oluşan Stresle Başaçıkabilme" konulu eğitim
  • Çocuk Odaklı Aile Terapisi Eğitimi
  • Aile ve Çift Terapisine Giriş Eğitimi
  • Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden Psikodrama Yöneticiliği eğitimini tamamlamış olup Psikodrama Terapisti unvanına sahiptir.
  • Aşam Psikolojik Danışmanlık Çocuk ve Aile Gelişim Merkezi- Çocuk Odaklı Aile Terapisi Eğitimi (16 Saat)
  • Hiebert Institute at Marriage and Family Counseling Service- Aile ve Çift Terapisine Giriş Eğitimi (25 saat)
  • Hiebert Institute at Marriage and Family Counseling Service- Aile ve Çift Terapisinde Yapılandırılmış İlk Görüşme ve Genogram Eğitimi (25 saat)
  • TAT-CAT Eğitimi