Bireysel Terapi
Bireysel Terapi

Bireyin yaşadığı ruhsal sorunlar okul, aile, arkadaşlar ya da çalışma hayatına yansıyabilir. Kişi, çatışmalı ilişkiler; içe çekilme; öfke kontrol problemleri; uyku-yeme sorunları; odaklanamama; performansta düşme gibi durumlar yaşayabilir. Bireysel terapide bu sorunların çözümü için bireylerin, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlarda hedeflerini belirlemesi, karar vermesi ve problem çözme becerisi kazanması amaçlanır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizlilik ilkelerine önem veren bir tutum içinde profesyonel bir bakış açısıyla bireysel terapi hizmetleri sürdürülür. Bireysel terapi, yetişkin, ergen ve çocukla yapılmaktadır.

Çocuk-Ergen Danışmanlığı
Çocuk-Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen hayata karşı tecrübesiz, korumasız ve hızlı bir değişim süreci içindedir. Bu hızlı değişim süreci fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal tüm alanları kapsar. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik dönemi bireyin gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde yaşanacak sorunlar ve travmalar çocuk ve ergenin hem güncel yaşamını hem de ileriki yaşamını etkileyebilir. Kimi zaman ise çocuk ve ergende nedeni açıklanamayan davranışlar ve sorunlar görülebilir. Gerek çocuk ve ergen, gerekse aile bu sorunlar karşısında profesyonel bir yardıma gereksinim duyabilir. Sorunlar büyümeden, zamanında ve doğru müdahalede bulunmak mutlu, sağlıklı, üretken ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirme yolunda büyük önem taşır.
Çocuk ve ergenlerde sıklıkla okul başarısızlığı, okul reddi, dikkatte bozulmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, konuşma ve iletişim problemleri, korkular (fobiler), özgüven ile ilgili yaşanan problemler (içe kapanıklık gibi), davranım problemleri, öfke patlamaları (saldırganlık), kardeş kıskançlığı, uyum ve davranış bozuklukları (tırnak yeme, alt ıslatma, tikler, yalan, mastürbasyon), uyku ve yeme problemleri ya da gelişimsel problemlerle karşılaşılabilir.

Grup Terapisi
Grup Terapisi

Grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer bireylerle beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar. Grupların katılımcı sayısı süresi ve sıklığı grubun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Gruplar kaygı bozuklukları, duygu düzenleme bozuklukları (öfke kontrol problemleri vb.), sosyal fobi, bağımlılıklar, iletişim becerileri, girişkenlik gibi belirlenmiş temalar üzerine yoğunlaşıp, belirli alanlarda işlevselliğin artırılmasını hedefler. Grup terapisinde oluşturulan ortam, gerçek hayattaki sosyal ortamların küçük bir örneği gibidir. Bu grupta kurulan ilişkiler ve yaşanan ilişki sıkıntıları kişilerin günlük yaşamdaki ilişki tarzlarına yönelik bilgi verir. Grup terapisinin iyileştirici etmenleri sayesinde birey günlük yaşamda yaşadığı sorunların üstesinden gelme becerileri kazanır.

Çift Terapisi
Çift Terapisi

Çift terapisi, evli olan veya olmayan çiftlerle birlikte yürütülür. Burada amaç çiftlerin etkili iletişim kullanabilmelerini sağlamakla birlikte güncel sorun ve çatışmalarını çözebilme becerilerini geliştirmektir. Seanslar genelde eşlerin her ikisinin de katılımıyla gerçekleşir.

Çiftlerin sorunlarının başlıca kaynakları, iletişim problemleri, sadakatsizlik, ebeveyn olma ve çocuk bakımı, aile ilişkileri vb. olabilir.

Aile Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı

Çocuğun gelişimi üzerinde aile içi ilişki ve etkileşimin rolü büyüktür. Aile içi iletişim ve etkileşimden kastedilen; karı koca arasındaki ilişki, ebeveynlerin her birinin ayrı ayrı çocuklarıyla kurduğu ilişki, ebeveynlerin ve çocukların birlikteyken kurdukları ilişkidir.

Çocuk yetiştirmedeki amaç ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bunun olabilmesi için anne-baba adaylarının ebeveynlikle ilgili profesyonel eğitim almalarının yararlı olabildiği bilinmektedir. Anne-baba-çocuk ilişkisi çocuğun tüm yaşam alanları üzerinde etkili olmaktadır; özgüveni, benlik saygısı, arkadaşları ile ilişkisi, okul başarısı, sorumluluk alması gibi.

Ayrıca anne-babaların çocuk yetiştirme tarzları, çocukta oluşabilecek davranış problemlerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Anne-babaların çocukları ile kurdukları iletişim biçimini ya da başka bir deyişle çocuk yetiştirme tarzlarını, onların kişilik yapıları, beklenti düzeyleri, hayat deneyimleri ve en önemlisi kendi anne-babaları ve onlarla kurdukları ilişkileri belirler.

Kurumumuzda grup olarak ebeveynlere anne-baba okulları, bireysel olarak ebeveyn eğitimleri düzenlenmektedir (Anne- Baba Okulları, Anne-Babalara Aile Danışmanlığı, Aile İçi İletişim Becerilerini Geliştirme, Ebeveynlik Becerilerini Geliştirme, Aile İçi İlişkilerde Çatışma Çözümü gibi). Bunların dışında bazı özel durumlarda aile çıkmaza girdiğinde ya da travmatik bir olay yaşadıklarında (boşanma, ölüm gibi) ailelere neler yapabilecekleri, çocuklarına bu durumları nasıl anlatacakları hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık

Kurumların amacı; müşteri memnuniyetini ve personel verimini arttırmak; kurucu, müdür, personel ve müşteri arasındaki etkili iletişimi sağlamak; takım çalışması ve grup bilincini güçlendirmek; personelin stresle başa çıkma stratejilerini öğrenmesini sağlayarak personelin yaşam kalitesini arttırmak; çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengeleyen kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve tüm bunlar sonucunda kurumun hizmet kalitesini arttırmaktır.

Kurum Danışmanlığında personel eğitimleri kapsamında; personelde verim arttırma, stresle başa çıkma, müşteri ilişkileri yönetimi, telefonda etkili iletişim, sınıf yönetimi, iş yaşamında kişilik, stres yönetimi, zaman yönetimi, motivasyon ve iş doyumu, iletişim becerileri, beden dilinin etkin kullanımı gibi konular çalışılmaktadır.

Eğitim Kurumları Danışmanlığı

Ailelerin ve çocukların güvenli alanlarından çıkıp dış dünyayı ilk deneyimledikleri yerlerin başında anaokulları veya kreşler gelir. Eğitim kurumu danışmanlığında öncelikli olarak anaokulları ve kreşlere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler kapsamında çocuğun aileden ayrılması ve okula uyum sürecinin çocuğa yönelik planlanması, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanlarda gelişimini desteklenmesi ve gelişimsel süreçlerinin takibinin yanı sıra aile ve kurumda bulunan öğretmenlerle çocuğun bu gelişim sürecini en iyi şekilde geçirmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Okul öncesi eğitim kurumları personellerine verilen hizmet içi eğitimler, iletişim çalışmaları, kurumların kurum içi etkileşimini ve hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları, ebeveyn ve personel eğitimleri yapılmaktadır.
Eskülap Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak 12 yıldır okulöncesi eğitim kurumlarına psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Süpervizyon
Süpervizyon

Süpervizyon, meslekte deneyimli kişilerin (süpervizör) gözetimi altında, kendilerinden daha az deneyimli kişileri mesleğe hazırlama ve uygulama yaşantılarını zenginleştirmesinde onlara destek sunma olarak tanımlanmaktadır.

Süpervizyon ile amaçlanan; süpervizyon alan kişinin mesleki yetkinliğini arttırmak, sahip olduğu bilgi birikimi ile uygulama yaşantılarını bütünleştirerek meslek yaşamlarında danışanlarıyla sürdürdüğü psikolojik danışma ilişkisinde etkili olmalarına destek olmaktır. Kurumumuzda BDT(Yetişkin/Ergen/Çocuk), Aile Danışmanlığı konularında süpervizyon eğitimi verilmektedir.

Online Terapi
Online Terapi

Psikolojik destek almak için daha esnek saatlere ihtiyaç duyan, yolda vakit harcamak istemeyen, bulunduğu yerden ayrılamayan, evden çıkmasına engel olan ruhsal veya fiziksel herhangi bir engele sahip olan, yaşadığı ülkede dil sorunu yaşayan bireyler bu hizmetten faydalanabilmektedir. Bunların yanı sıra sık sık seyahat eden, yardım almak istedikleri terapistle aynı şehir/ülkede yaşamayanlar da bu hizmeti tercih etmektedir. Bu gibi çeşitli nedenlerle yüz yüze terapi alamayan bireyler için ‘online terapi’ oldukça pratik ve sağlıklı bir alternatiftir.

Görüntülü olarak yapılan online terapiler, yüz yüze terapi görüşmeleri ile eş sonuçlar verebilmektedir. İnternet üzerinden yürüttüğümüz terapiyi etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz.

Uygulanan Testler
Uygulanan Testler

Gelişim Testleri

 • AGTE
 • DENVER II
 • GECTA
 • GESELL

Zeka Testleri

 • WISC-IV (Wechler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
 • WAIS-R (Wechler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)
 • GECTA
 • GESELL

Dikkat ve Algı Testleri

 • Frostig
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Moxo Dikkat Testi

Projektif Testler

 • CAT
 • Louisa Düss
 • CTT
 • Resim Çizim Teknikleri

MMPI
Bilişsel Değerlendirme Testi (CAS)
Nöropsikolojik Testler

 • Wisconsin Kart Eşleştirme
 • Londra Kulesi
 • Stroop Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi
 • Çizgi Yönü Belirleme Testi
 • Raven Progressive Matris Testi
 • İz sürme Testi
 • İşaretleme Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Alıcı ve İfade Edici Dil Testi
 • Mini Mental Değerlendirme Testi (Nöro Tarama Testi)
 • Wechler Bellek Testi
 • Rey Karmaşık Figürler Testi
 • Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi (MoCa)

Kurumumuzda uygulanan psikolojik testler hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.


Terapi Nedir?

Terapi, bireyin yaşadığı ruhsal, davranışsal sorunların ve çatışmaların kısaca ruhsal yolla yardım edilerek iyileştirilmesi olarak tanımlanabilir. Danışan ile karşılıklı ilişki ve iletişimi temel alan bütün telkin, ikna ve davranışı değiştirme, geliştirme yöntemleri psikoterapinin kapsamına girmektedir (Öztürk, 2008).

Başlıca uygulanan psikoterapi yaklaşımları, Psikodinamik yaklaşım, Hümanist (İnsancıl Psikoterapiler) yaklaşım, Davranışçı yaklaşım, Varoluşçu yaklaşım, Bilişsel yaklaşım, Bilişsel ve Davranışçı terapiler, Sistem yaklaşımıdır. Terapi hizmetleri merkezimizde bireysel terapiler, grup terapileri, çocuk/ergenlere yönelik terapiler, çift ve aile terapileri şeklinde uygulanmaktadır.

Merkezimizde Uygulanan Terapiler

Çift ve Evlilik Terapisi 

Yetişkin Psikoterapisi

EMDR Terapisi

Ergen Terapisi

Oyun Terapisi

 

Öztürk, M.O. (2008). Psikanaliz ve Psikoterapi. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.