tükenmişlik
Pt, 05/17/2021 - 13:11 tarihinde admin tarafından gönderildi

 

TÜKENMİŞLİK

Tükenmişlik; kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal yönde yaşadıkları bitkinlik ve bıkkınlık hali olarak tanımlanabilir. Özellikle iş yerlerinde yaşanan rekabet ve çalışanlardan, yapılan işin hep en mükemmel ve en ucuz olmasının istenmesi ya da liderin kişinin üstündeki psikolojik baskılarının, çalışanın kişilik yapısıyla birleşmesiyle birlikte tükenmişlik kurumlarda ortaya çıkabilir.

Tükenmişlik yaşayan bireylerin kişilik özelliklerine baktığımızda bu kişilerde hep en iyisini yapma, olumsuz benlik algıları, hedeflerinin ve ideallerinin çok yüksek olması ve yetersizlik duygularına sahip olmaları gibi özellikleri görmekteyiz. 

Tükenmişliğin belirtileri arasında;

  • Negatif ve aşırı tepkili olmak
  • Sürekli uyku hali ve depresif olmak
  • Çaresizlik duygusu yaşamak
  • Benlik algısında düşüş
  • Kendini zorlayan kişiye karşı öfke duymak
  • İş yerinde üretimin düşmesi
  • İşe gitmeye karşı isteksizlik
  • Alkol, sigara gibi madde kullanımlarında artış
  • Devamlı baş ağrıları ve sindirim, bağırsak sistemi bozuklukları yaşamak gibi 

psikolojik, fiziksel, davranışsal ve sosyal belirtiler bu tür bir tükenmişlik yaşayan kişilerde görülebilir.

Tükenmişlik için tüm kurumun ortak karar alması ve alınan kararlar doğrultusunda ilerlenmesi, hem kurum hem de kişiler açısından faydalı olacaktır. Öncelikli hedef tükenmişliğin sebepleri ve bu tür semptomları ortaya çıkaran nedenleri bulunması olmalıdır. Örneğin stres yaratan bir ortamda görevlerini yerine getirmek zorunda kalıyorsa kişiler hem bu stresin nedenleri bulunmalı hem de stresle baş etme teknikleri kişilere öğretilmelidir. Kurumda sosyal ilişkileri geliştirmek de faydalı olacaktır, ayrıca çalışanları kendi hayatlarında yapacakları bazı düzenlemeler de önemlidir örneğin dengeli beslenme, düzenli spor yapmak gibi. İş yerindeki düzenlemelerde ise doğrudan işi yapacak kişilerin düşünceleri, istekleri ve beklentileri dikkate alınmalıdır.