YETİŞKİNLERDE BAĞLANMA TÜRLERİ

Bağlanma

Evrimsel olarak insanlığa avantaj sağlayan yakınlık kurma ihtiyacı sonucu ortaya çıkan bağlanma, henüz anne karnında başlayarak yaşam boyu devam eden ve etkilerini hayatımızın her alanında hissettiğimiz bir süreçtir.

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

Biz yetişkinler için önemi göz ardı ediliyor olsa da çocuklar için ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır. Çocuklar vakitlerinin büyük çoğunluğunu oyun ile geçirirler. Oyun dünyada çocuklar var olduğundan beri var olan bir olgudur.

ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME

Tırnak yeme (TY) psikiyatri, psikoloji, tıp ve diş hekimliği alanlarında yaygın bir sorundur. Tıpta ‘’Onikofaji’’ olarak adlandırılmakta ve klinik örneklerde onikofajinin, altta yatan duygusal bozuklukları yansıttığı görülmektedir.

Çocuklarda Öz Denetimi Sağlamak İçin Neler Yapılmalı?

Özdenetim bireyin içten gelen davranışsal ya da tepkisel dürtülerini kontrol edebilme gücü ve davranışları üzerinde kontrol sağlama becerisi olarak tanımlanmaktadır. Disiplinli davranışların temelinde çocuğun özdenetimini sağlaması öngörülmektedir.

YAKIN İLİŞKİLERDE EMPATİ

Empati, en basit şekliyle kendini başkasının yerine koymak ile tanımlanır ve bildiğimiz en yakın tanımlanması ‘’Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma’’ sözüdür.

BOŞANMA SÜRECİNDE İLİŞKİLER

Aile kurmak gibi aile birliğini sonlandırmak da belirli bir süreçten geçer. Toplumun en küçük yapıtaşını oluşturan aile zaman zaman sekteye uğrayarak ayrılığa doğru yönünü değiştirir.

OKUL FOBİSİ

Okul fobisi okul çağındaki çocuklarda yaş gözetmeksizin sıkça görülebilen bir durumdur. Genellikle okul öncesi dönemde, 3-5 yaş aralığında görülse de ilerleyen yaşlarda özellikle sınav-ödev yoğunluğunun olduğu zamanlarda da görülebilir. 

 

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB), doğa veya insan kaynaklı hayati tehdit oluşturan olaylar sonrası ortaya çıkarak bireyin kişisel, sosyal ve iş hayatını olumsuz etkileyerek gündelik yaşamı zorlaştıran ciddi bir sağlık sorunudur.

 

BULİMİA NERVOZA

 

Bulimia Nervoza Nedir?