Bireysel Terapi

Bireyin yaşadığı ruhsal sorunlar okul, aile, arkadaşlar ya da çalışma hayatına yansıyabilir. Kişi, çatışmalı ilişkiler; içe çekilme; öfke kontrol problemleri; uyku-yeme sorunları; odaklanamama; performansta düşme gibi durumlar yaşayabilir. Bireysel terapide bu sorunların çözümü için bireylerin, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlarda hedeflerini belirlemesi, karar vermesi ve problem çözme becerisi kazanması amaçlanır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizlilik ilkelerine önem veren bir tutum içinde profesyonel bir bakış açısıyla bireysel terapi hizmetleri sürdürülür. Bireysel terapi, yetişkin, ergen ve çocukla yapılmaktadır.