Çift Terapisi

Çift terapisi, evli olan veya olmayan çiftlerle birlikte yürütülür. Burada amaç çiftlerin etkili iletişim kullanabilmelerini sağlamakla birlikte güncel sorun ve çatışmalarını çözebilme becerilerini geliştirmektir. Seanslar genelde eşlerin her ikisinin de katılımıyla gerçekleşir.

Çiftlerin sorunlarının başlıca kaynakları, iletişim problemleri, sadakatsizlik, ebeveyn olma ve çocuk bakımı, aile ilişkileri vb. olabilir.