Kurumsal Danışmanlık

Kurumların amacı; müşteri memnuniyetini ve personel verimini arttırmak; kurucu, müdür, personel ve müşteri arasındaki etkili iletişimi sağlamak; takım çalışması ve grup bilincini güçlendirmek; personelin stresle başa çıkma stratejilerini öğrenmesini sağlayarak personelin yaşam kalitesini arttırmak; çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengeleyen kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve tüm bunlar sonucunda kurumun hizmet kalitesini arttırmaktır.

Kurum Danışmanlığında personel eğitimleri kapsamında; personelde verim arttırma, stresle başa çıkma, müşteri ilişkileri yönetimi, telefonda etkili iletişim, sınıf yönetimi, iş yaşamında kişilik, stres yönetimi, zaman yönetimi, motivasyon ve iş doyumu, iletişim becerileri, beden dilinin etkin kullanımı gibi konular çalışılmaktadır.

Eğitim Kurumları Danışmanlığı

Ailelerin ve çocukların güvenli alanlarından çıkıp dış dünyayı ilk deneyimledikleri yerlerin başında anaokulları veya kreşler gelir. Eğitim kurumu danışmanlığında öncelikli olarak anaokulları ve kreşlere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler kapsamında çocuğun aileden ayrılması ve okula uyum sürecinin çocuğa yönelik planlanması, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanlarda gelişimini desteklenmesi ve gelişimsel süreçlerinin takibinin yanı sıra aile ve kurumda bulunan öğretmenlerle çocuğun bu gelişim sürecini en iyi şekilde geçirmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Okul öncesi eğitim kurumları personellerine verilen hizmet içi eğitimler, iletişim çalışmaları, kurumların kurum içi etkileşimini ve hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları, ebeveyn ve personel eğitimleri yapılmaktadır.
Eskülap Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak 12 yıldır okulöncesi eğitim kurumlarına psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.