Süpervizyon

Süpervizyon, meslekte deneyimli kişilerin (süpervizör) gözetimi altında, kendilerinden daha az deneyimli kişileri mesleğe hazırlama ve uygulama yaşantılarını zenginleştirmesinde onlara destek sunma olarak tanımlanmaktadır.

Süpervizyon ile amaçlanan; süpervizyon alan kişinin mesleki yetkinliğini arttırmak, sahip olduğu bilgi birikimi ile uygulama yaşantılarını bütünleştirerek meslek yaşamlarında danışanlarıyla sürdürdüğü psikolojik danışma ilişkisinde etkili olmalarına destek olmaktır. Kurumumuzda BDT(Yetişkin/Ergen/Çocuk), Aile Danışmanlığı konularında süpervizyon eğitimi verilmektedir.