Kurumumuz psikologlarından Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya’nın, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Günay Serap Tekinsav Sütçü ile beraber yayınladıkları ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı statülerinde yer alma oranları ile zorbalık statülerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre ve zorbalık türlerinin de cinsiyete göre fark gösterip göstermediğini incelemeyi amaçlayan ”Akran Zorbalığının Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi” adlı makalesine Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nden ulaşabilirsiniz. ,

Online erişim için; http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/upload/files/2602-published.pdf