Çocuğum Gece Tek Yatmaktan Korkuyor!

Çocukların “korkuyorum” diyerek ebeveynlerinin yanında yatmak istemesini bir çok anne baba yaşamıştır. Çocuklar, 3-4 yaşlarından itibaren onları anne ve babalarının yanında uyumaya iten korkular yaşayabilirler.

ASPERGER SENDROMU

Asperger sendromu Adını 1944 yılında hastalığı tanımlamış olan Dr.Hans Asperger’den alan sendrom, nörolojik bozukluk olan otizm spektrum bozukluklarının (OSB) bir alt türüdür. Önceleri otizmden ayrı tek başına bir sendrom olarak tanımlanırken, günümüzde OSB grubuna dahil edilmiştir.

PETER PAN SENDROMU

Peter Pan Sendromu, yetişkin bir yaşa ulaşmış, ancak yetişkin duyguları ve sorumluluklarıyla yüzleşemeyen “hiç büyümeyen” erkekleri karakterize etmek için kullanılan bir kavramdır (Kalkan ve ark., 2019).

OKB’li Birey Nasıl Düşünür?

Çoğu insanın aklına zaman zaman istem dışı düşünceler, utanç verici hatta belki de tehlikeli davranışları yapma dürtüsü gelir. OKB tanısı için ise bu dürtü ve düşüncelerin fazla ısrarcı, kontrol edilemez ve durdurulamaz nitelikte olması gerekir. 

Kayıptan Sonra Ne Zaman Yardım Alınmalı?

Kayıp, insanın sahip olduğu bir şeyden yoksun kalması ya da o şey olmadan var olması olarak tanımlanmaktadır. Kayıpların ardından kişiler yas evresine girer bu da kişinin hissettiği acı ve üzüntü çekme durumudur.

İKİNCİL DUYGULAR

Duygularımız bizim olayları algılayışımızın, olaylara verdiğimiz tepkilerin ve düşüncelerimizin temelini oluşturur. Ayrıca, kendimizi ve çevremizi nasıl değerlendirdiğimiz hakkında bize bilgiler sunar.

RUHSAL YARALANMA: İKİNCİL TRAVMA

Travma, örseleyici bir olayın sebep olduğu ruhsal yaralanmadır. Bu ruhsal yaralanma, kişide korku, kaygı, çaresizlik hisleri uyandırır. Kişinin yaşamının psikolojik ve fiziksel bütünlüğüne karşı tehdit oluşturur.