Grup Terapisi

Grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer bireylerle beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar. Grupların katılımcı sayısı süresi ve sıklığı grubun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Gruplar kaygı bozuklukları, duygu düzenleme bozuklukları (öfke kontrol problemleri vb.), sosyal fobi, bağımlılıklar, iletişim becerileri, girişkenlik gibi belirlenmiş temalar üzerine yoğunlaşıp, belirli alanlarda işlevselliğin artırılmasını hedefler. Grup terapisinde oluşturulan ortam, gerçek hayattaki sosyal ortamların küçük bir örneği gibidir. Bu grupta kurulan ilişkiler ve yaşanan ilişki sıkıntıları kişilerin günlük yaşamdaki ilişki tarzlarına yönelik bilgi verir. Grup terapisinin iyileştirici etmenleri sayesinde birey günlük yaşamda yaşadığı sorunların üstesinden gelme becerileri kazanır.